top of page

Wat is Podologie?
 

Een podoloog is een paramedicus die, na verwijzing van een arts of arts-specialist alsook op eigen initiatief, patiënten met klachten ter hoogte van de voet onderzoekt en indien nodig behandelt. Deze klachten kunnen zich zowel ter hoogte van de huid als nagels van de voet bevinden, maar kunnen eveneens klachten zijn van het bewegingsstelsel.

De podoloog vervult onder andere een belangrijke sleutelrol bij de behandeling van patiënten met systemische aandoeningen, zoals diabetes en reuma.

bottom of page